Formulare utile: 
 
I. Cereri de stabilire a pensiei 

 
 

II.  Cereri ce se depun în caz de deces al pensionarului

4. Cerere acordare ajutor deces (
5 min.)

5. Cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat (5 min.)
 
III. Cereri schimbare date de evidență

6. Cerere schimbare adresa corespondenta (5 min.)

IV. Cereri de restituire

7. Cerere de restituire drepturi potrivit art. 121 din L223/2015 (3 min.)

V. Cerere audiență

8. Cerere pentru primire în audiență la conducerea CPS (7 min.)

Notă:
În paranteze este indicat timpul mediu estimativ pentru completare de către persoana interesată

Prezentele formulare pot suporta modificări.
Top