1. Extras din bugetul Casei de Pensii Sectoriale 
2. Situaţia plăţilor (execuţia bugetară)
3. Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum şi alte drepturi prevăzute de acte normative

 
Top