Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. nu are în atribuţii elaborarea de programe şi strategii referitoare la domeniul de activitate.
Top