Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. nu are în atribuţii elaborarea de rapoarte şi studii referitoare la domeniul de activitate.
Top