SITUAȚIA SĂ‚PTĂ‚MÂNALĂ‚ CU NUMĂ‚RUL PENSIILOR RECALCULATE ÎN BAZA PREVEDERILOR ART. 109 ALIN.(1) SAU ART. 110 ALIN.(1), DUPĂ‚ CAZ, DIN LEGEA NR. 223/2015 PRIVIND PENSIILE MILITARE DE STAT,
CU MODIFICĂ‚RILE ȘI COMPLETĂ‚RILE ULTERIOARE

 
Data Număr pensii recalculate Observații
09.01.2017 21.638 -
Top