SITUAŢIA SĂPTĂMÂNALĂ CU NUMĂRUL PENSIILOR RECALCULATE ÎN BAZA PREVEDERILOR ART. 109 ALIN.(1) SAU ART. 110 ALIN.(1), DUPĂ CAZ, DIN LEGEA NR. 223/2015 PRIVIND PENSIILE MILITARE DE STAT,
CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 
Data Număr pensii recalculate Observaţii
09.01.2017 21.638 -
Top