6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.24/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare 
7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat
8. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
9. Ordinul nr. 505/M.9/40/8.027/2016 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/ 18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii 
10. Legea nr. 83 din 29 aprilie 2016 pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;   
11. Ordinul ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale.
12. Hotărârea Guvernului  nr. 900/2016 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat. 
13. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 

14. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte  normative din domeniul pensiilor de serviciu.
Top