1. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
 2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene,  precum și unele măsuri fiscal-bugetare.
 3. Hotărârea Guvernului nr. 144/2016 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale din M.Ap.N., M.A.I. și  S.R.I    
 4. Hotărârea Guvernului nr. 146/2016 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.  
 5. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.123/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiții  deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar.
 6. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.24/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare 
 7. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat 
 8. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura comisiilor de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale. 
 9. Ordinul nr. 505/M.9/40/8.027/2016 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale, al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne și al directorului Serviciului Român de Informații nr. 1.453/M.34/ 18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, precum și pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura comisiilor de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații 
 10. Legea nr. 83 din 29 aprilie 2016 pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.   
 11. Ordinul ministrului apărării naționale pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale.
 12. Hotărârea Guvernului  nr. 900/2016 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război și văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat.  
 13. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.  
 14. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte  normative din domeniul pensiilor de serviciu.
 15. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
 16. Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fondurile publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.
 17. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
 18. Legea nr. 23/2019 pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
 19. Legea nr. 69/2020, pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
Top