CASA DE PENSII SECTORIALĂ Ministerul Apărării Naționale

Tel Verde: 0800.808.880

ANUNȚ REFERITOR LA PLATA AJUTORULUI DE DECES

- ANUNȚ -
nr. 4 din data de 24.09.2020
 
Având în vedere faptul că prevederile art. XIX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, cu modificările şi completările ulterioare, și-au încetat aplicabilitatea, vă aducem la cunoștință faptul că documentele necesare pentru acordarea ajutorului de deces pot fi transmise prin intermediul Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. sau depuse personal prin prezentarea la sediul instituţiei noastre din Mun. Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 7 - 9, Sector 6.
Documentele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt următoarele:
  • - cerere pentru acordarea ajutorului de deces (modelul cererii se găseşte pe site-ul instituţiei noastre, cps.mapn.ro, secţiunea FORMULARE);
  • - certificatul de deces în original (după verificare, acesta va fi înapoiat în cel mai scurt timp posibil);
  • - actul de identitate al persoanei care solicită acordarea ajutorului de deces (copie);
  • - certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie ale solicitantului (copie);
  • - documentele din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile de înmormântare de către persoana care solicită acordarea ajutorului de deces (factură, chitanță, în original);
  • - cupon mandat plată pensie a decedatului;
  • - extras de cont al solicitantului (în situația în care se dorește virarea drepturilor întru-un cont bancar).
                                                                                                                                        Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
Top