CASA DE PENSII SECTORIALĂ Ministerul Apărării Naționale

Tel Verde: 0800.808.880

Formulare utile: 

 
I. Cereri de stabilire a pensiei 

 

II.  Cereri ce se depun în caz de deces al pensionarului

4. Cerere acordare ajutor deces (5 min.)

5. Cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat (5 min.)
 
III. Cereri schimbare date de evidență

6. Cerere schimbare adresa corespondenta (5 min.)

7. Cerere virare drepturi lunare de pensie prin posta - renunțarea la cont bancar  (3 min.)

IV. Cerere audiență

8. Cerere pentru primire în audiență la conducerea CPS (7 min.)

Notă:
În paranteze este indicat timpul mediu estimativ pentru completare de către persoana interesată

Prezentele formulare pot suporta modificări.


 
Top