Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001 
Căpitan Adrian HURUBĂ
Tel. 021.319.58.58 interior 2803 
Fax. 021.311.88.70
E-mail: casadepensii@mapn.ro

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001(.doc)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2015 (.pdf)


Modalități  de contestare a deciziei instițutiei publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public


- Formular-tip pentru reclamație administrativă (1) (.doc)
- Formular-tip pentru reclamație administrativă (2) (.doc)

  

Lista documentelor de interes public 

Top