CASA DE PENSII SECTORIALĂ Ministerul Apărării Naționale

Tel Verde: 0800.808.880
Buletin informativ (Legea nr.544/2001)
 

Acte normative care reglementeaza activitatea de informare publica directa:
- Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001   privind liberul acces la informatiile de interes public (.pdf)
- Hotararea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru   aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001 (.pdf)
- Hotararea Guvernului nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr 123/ 2002 (.pdf)
- Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002   privind protectia informatiilor clasificate (.pdf)

ART. 5 (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public: a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice; c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice; d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet; e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; f) programele si strategiile proprii; g) lista cuprinzand documentele de interes public; h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

 

Top