CASA DE PENSII SECTORIALĂ Ministerul Apărării Naționale

Tel Verde: 0800.808.880
Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. nu are în atribuții elaborarea de studii referitoare la domeniul de activitate.

 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, în anul 2020

Rapoarte privind activitatea Ministerului Apărării Naţionale (https://www.mapn.ro/rapoarte/index.php)

Top