CASA DE PENSII SECTORIALĂ Ministerul Apărării Naționale

Tel Verde: 0800.808.880
      
       Colonel dr. ec. Mihaela ANDRIȚOIU
       Director al Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale


      Date personale :
 
     Data nașterii: 26 august 1964
      Locul nașterii: Loc. Brăila, județul Brăila  
      Naționalitate: român          
      
   
     
Educație și formare:
 • 2020 – Curs de informare și relații publice pentru comandanții de mari unități și comandamente;
 • 2019– Curs postuniversitar de dezvoltare profesională continuă „Securitate și bună guvernare”;
 • 2018– Curs postuniversitar de perfecționare în „Conducere strategică în domeniul informațiilor pentru apărare”, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”;
 • 2015 - Atestat al cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, Școala de Finanțe Publice și Vamă;
 • 2011 - Mediator autorizat;
 • 2010 - Doctor în Științe militare și informații, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”;
 • 2006 - Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea București – Facultatea de Psihologie și Științele Educației - Colegiul de Management al Resurselor Apărării, Educațional și al Achizițiilor;
 • 2005 - Curs intensiv de învățare a limbii engleze, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”;
 • 2005 - Doctor în Management, Universitatea din Craiova;
 • 2003 - Curs postuniversitar de perfecționare în specializarea „Managementul resurselor umane”, Universitatea din Petroșani;
 • 1997 - Facultatea de Științe Economice, Specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, Universitatea din Craiova;
 • 1989 - Școala militară de ofițeri activi "Nicolae Bălcescu", Sibiu, arma servicii, specialitatea finanțe.
 
      Experiență profesională:
 • Din 09 martie 2018: Director al Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale;
 • octombrie 2017-martie 2018: împuternicit Director al Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale;
 • 2009-2017: contabil șef la Unitatea Militară 02630 București;
 • 2007-2009: șef birou la Unitatea Militară 02630 București;
 • 2000-2007: funcții de execuție și șef birou în cadrul Unității Militare 02605 București;
 • 1997-2000: funcții de execuție în cadrul Unității Militare 01043 Craiova și Unității Militare 01081 Craiova;
 • 1990-1997: contabil șef la Unitatea Militară 01062 Craiova;
 • 1989-1990: comandant pluton la Statul Major de Pregătire Militară a Studentelor de pe lângă Universitatea din Craiova.
     
      Distincții și decorații:
 • Ordinul "Virtutea Militară" în grad de "Cavaler" cu însemn pentru militari;
 • Emblema de merit “Știința Militară, clasa I”;
 • Emblema de Onoare a Armatei României;
 • Emblema de Onoare a Finanțelor Militare;
 • Emblema de Onoare a Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului;
 • Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării;
 • Emblema de Onoare a Forțelor Terestre;
 • Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene;
 • Emblema de Onoare a Forțelor Navale;
 • Emblema de Onoare a Medicinei Militare;
 • Emblema de Onoare a Comunicațiilor și Informaticii;
 • Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri pentru XXV ani de activitate în armată;
 • Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri pentru XX ani de activitate în armată;
 • Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri pentru XV ani de activitate în armată.
 
Limbi străine cunoscute: limba engleză.
 

 
Top