TELVERDE 0800.808.880

                                                                                                                                                (între orele 08.00- 16.00)


NOUTĂŢI  
ÎN  DOMENIUL  PENSIILOR MILITARE 

 

I. LEGISLAŢIE
 
6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.24/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de       pensionare 
7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat
8. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
9. Ordinul nr. 505/M.9/40/8.027/2016 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/ 18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii 
10. Legea nr. 83 din 29 aprilie 2016 pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.   
 
II. PRECIZĂRI ALE CASEI DE PENSII SECTORIALE
 
1. Informaţii esenţiale pentru beneficiarii Legii nr. 223/2015
2. Precizări privind contributia pentru pensia suplimentară, condiţiile de muncă, sporurile si indemnizatiile luate in calcul şi stabilirea plafonului bazei de calcul
3. Precizări privind reglementarea subsecventă art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare
4. Documentar referitor la Ordinul ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.24/30/8.147/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare
5. Precizări privind stagiile de cotizare nevalorificate până la data 01.01.2016.
6. Precizări privind biletele de tratament pentru pensionari
7. Documentar referitor la Legea  nr. 83 din 29 aprilie 2016 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.  
8. Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. nu are restanţe sau întârzieri în  ceea ce priveşte plata drepturilor de pensie  
 
 

 
Top