TELVERDE 0800.808.880

                                                                                                                                                (între orele 08.00- 16.00)


NOUTĂŢI 
 
SITUAŢIA SĂPTĂMÂNALĂ CU NUMĂRUL PENSIILOR RECALCULATE
ÎN BAZA PREVEDERILOR ART. 109 ALIN.(1) SAU ART. 110 
ALIN.(1),
DUPĂ CAZ, DIN LEGEA NR. 223/2015 PRIVIND PENSIILE MILITARE DE STAT,
CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
 
Data Număr pensii recalculate Observaţii
17.01.2017 22.972 -
 

 
Top