TELVERDE 0800.808.880

                                                                                                                                                (între orele 08.00- 16.00)


NOUTĂŢI

 

 

 
SITUAŢIA SĂPTĂMÂNALĂ CU NUMĂRUL PENSIILOR RECALCULATE
ÎN BAZA PREVEDERILOR ART. 109 ALIN.(1) SAU ART. 110 
ALIN.(1),
DUPĂ CAZ, DIN LEGEA NR. 223/2015 PRIVIND PENSIILE MILITARE DE STAT,
CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
 
Data Nr. pensionari
aflați în plată la 01.01.2016
Decizii de recalculare emise pentru valorificarea TOTAL
decizii de recalculare
emise

(3+4)
Bazelor de calcul Fișelor cu locurile de muncă
1 2 3 4 5
13.11.2017 76.087 73.486 46.626 120.112
 

 
Top