CASA DE PENSII SECTORIALĂ

 1. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
 2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene,  precum și unele măsuri fiscal-bugetare.
 3. Hotărârea Guvernului nr. 144/2016 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale din M.Ap.N., M.A.I. și  S.R.I    
 4. Hotărârea Guvernului nr. 146/2016 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.  
 5. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.123/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiții  deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar.
 6. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.24/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare 
 7. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat 
 8. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura comisiilor de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale. 
 9. Ordinul nr. 505/M.9/40/8.027/2016 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale, al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne și al directorului Serviciului Român de Informații nr. 1.453/M.34/ 18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, precum și pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura comisiilor de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații 
 10. Legea nr. 83 din 29 aprilie 2016 pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.   
 11. Hotărârea Guvernului  nr. 900/2016 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război și văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat.  
 12. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.  
 13. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte  normative din domeniul pensiilor de serviciu.
 14. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
 15. Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fondurile publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.
 16. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
 17. Legea nr. 23/2019 pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
 18. Legea nr. 69/2020, pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
 19. Legea nr. 234/2020 pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
 20. Ordonanța de urgență nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
 21. Hotărârea de Guvern nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear și de recuperare, a condițiilor și modului de acordare, precum și a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat
 22. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 163 din 11 august 2021 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de suportare de către beneficiarii biletelor de tratament balnear și de recuperare a unei contribuții bănești de maximum 50% din valoarea acestora
 23. Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat.
 24. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 7/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat
 25. Ordinul ministrului apărării naționale  nr. M.107/2021 din 3 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.7/2021
 26. Hotărârea Guvernului nr. 712 din 29 iunie 2021  pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2016 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații
 27. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.188 din 6 septembrie 2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
 28. Legea nr. 278/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat
 29. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificare și completarea unor acte normative
 30. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și prorogarea unor termene
 31. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum și pentru modificarea alin. (10) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
 32. Hotărârea  Guvernului   nr. 444/2022  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare, a condiţiilor şi modului de acordare, precum şi a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat
 33. Extras din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168 din 8 decembrie 2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 34. Legea nr. 79 din 5 aprilie 2023 pentru modificarea şi completarea art. 67 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
 35. Legea nr. 282 din 19 octombrie 2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal