CASA DE PENSII SECTORIALĂ

Formulare utile 
 În vederea optimizării comunicării, cu privire la solicitarea dumneavoastră, vă rugăm să treceți și numărul de telefon al persoanei de contact.
 
 I. Cereri de stabilire a pensiei 
 
 
III. Cereri schimbare date de evidență

7. Cerere schimbare adresa corespondenta (5 min.)
8. Cerere virare drepturi lunare de pensie prin posta - renunțarea la cont bancar  (3 min.)

IV. Cerere audiență

9. Cerere pentru primire în audiență la conducerea CPS (7 min.)

V. Cerere bilete de tratament balnear și de recuperare

10. Cerere pentru acordarea/decontarea biletelor de tratament balnear si de recuperare (5 min.)

VI. Cerere pentru transmiterea talonului de pensie la adresa de e-mail

11.Cerere pentru transmiterea talonului de pensie la adresa de e-mail (3 min.)

Notă:
În paranteze este indicat timpul mediu estimativ pentru completare de către persoana interesată

Prezentele formulare pot suporta modificări.