CASA DE PENSII SECTORIALĂ

Tel Verde: 0800.808.880

Formulare utile 
 În vederea optimizării comunicării, cu privire la solicitarea dumneavoastră, vă rugăm să treceți și numărul de telefon al persoanei de contact.
 
 I. Cereri de stabilire a pensiei 
 

II.  Cereri ce se depun în caz de deces al pensionarului

4. Cerere acordare ajutor deces (5 min.)
5. Cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat (5 min.)
 
III. Cereri schimbare date de evidență

6. Cerere schimbare adresa corespondenta (5 min.)
7. Cerere virare drepturi lunare de pensie prin posta - renunțarea la cont bancar  (3 min.)

IV. Cerere audiență

8. Cerere pentru primire în audiență la conducerea CPS (7 min.)

V. Cerere bilete de tratament balnear și de recuperare

9. Cerere pentru acordarea/decontarea biletelor de tratament balnear si de recuperare (5 min.)

Notă:
În paranteze este indicat timpul mediu estimativ pentru completare de către persoana interesată

Prezentele formulare pot suporta modificări.