CASA DE PENSII SECTORIALĂ

ACTIVITATEA DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR ȘI DE PRIMIRE ÎN AUDIENȚĂ

Bază legală:              
- Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,   cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului apărării naționale nr. M101/2012 privind organizarea și desfășurarea în cadrul Ministerul Apărării Naționale a activităților de soluționare a petițiilor și de primire în audiență;

  • În sensul ordonanței sus-menționate, prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, prin care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale sau locale.
  • Potrivit art. 7 din Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare și se clasează. 

PROGRAMUL DE PRIMIRE ÎN AUDIENȚĂ


Colonel Nelu-Cristinel LIVADARIU
Directorul Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N.
JOI: 13.00-15.00
 
Colonel Marian-Claudiu PILICĂ
Director adjunct management pensii al Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N.
LUNI: 13.00-15.00
 

Director adjunct pentru resurse al Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N.
MARȚI: 13.00-15.00Colonel George-Liviu CRISTEA
Director adjunct management juridic al Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N.
MIERCURI: 13.00-15.00

PROGRAMUL DE RELAȚII CU PUBLICUL (la punctul de control)

 LUNI și JOI   13.00 – 15.00
ADRESA: Unitatea Militară 02505 București, Strada Drumul Taberei nr. 7F, Sector 6, Cod poștal 061352 
Secția relații cu publicul:
Tel.: 021.319.58.58 interior 210 sau 211 sau 212 sau 213;
Fax 021.311.88.70

ADRESA E–MAIL: casadepensii@mapn.ro

NOTĂ‚: Pentru rezolvarea operativă a solicitărilor adresate Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale,
solicitanții vor menționa numele și prenumele, CNP/număr dosar pensie, număr de telefon.

ADRESĂ‚ WEB: https://cps.mapn.ro