CASA DE PENSII SECTORIALĂ

Tel Verde: 0800.808.880

ACTIVITATEA DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR ȘI DE PRIMIRE ÎN AUDIENȚĂ

Bază legală:              
- Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,   cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului apărării naționale nr. M101/2012 privind organizarea și desfășurarea în cadrul Ministerul Apărării Naționale a activităților de soluționare a petițiilor și de primire în audiență;

  • În sensul ordonanței sus-menționate, prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, prin care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale sau locale.
  • Potrivit art. 7 din Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare și se clasează. 

PROGRAMUL DE PRIMIRE ÎN AUDIENȚĂ

Colonel dr. ec. Mihaela ANDRIȚOIU
Directorul Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N.
JOI: 13.00-15.00
 
Colonel Marian-Claudiu PILICĂ
Director adjunct management pensii al Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N.
LUNI: 13.00-15.00
 
Colonel Ioan-Daniel DRĂGĂNESCU
Director adjunct pentru resurse al Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N.
MARȚI: 13.00-15.00
Director adjunct management juridic al Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N.
MIERCURI: 13.00-15.00

PROGRAMUL DE RELAȚII CU PUBLICUL (la punctul de control)

 LUNI și JOI   13.00 – 15.00
ADRESA: Unitatea Militară 02505 București, Strada Drumul Taberei nr. 7F, Sector 6, Cod poștal 061352 
Secția relații cu publicul:
Tel.: 021.319.58.58 interior 210 sau 211 sau 212 sau 213;
Fax 021.311.88.70

ADRESA E–MAIL: casadepensii@mapn.ro

NOTĂ‚: Pentru rezolvarea operativă a solicitărilor adresate Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale,
solicitanții vor menționa numele și prenumele, CNP/număr dosar pensie, număr de telefon.

ADRESĂ‚ WEB: https://cps.mapn.ro