CASA DE PENSII SECTORIALĂ Ministerul Apărării Naționale

Tel Verde: 0800.808.880

ANUNȚ cu privire la numărul de bilete de tratament balnear şi de recuperare


 31.08.2021
În conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) din Hotărârea de Guvern nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare, a condiţiilor şi modului de acordare, precum şi a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat, vă aducem la cunoștință că numărul de bilete, care se pot acorda/deconta prin intermediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, pentru anul 2022, este 3.078 bilete de tratament balnear şi de recuperare.

Mai mult

Plata indemnizației de gratitudine cuvenită invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război


 17.06.2021
La data de 09.06.2021 au intrat în vigoare prevederile O.u.G. nr. 47 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război.

Mai mult

ANUNȚ IMPORTANT! Mutarea sediului Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale


 16.06.2021
Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale aduce la cunoștința publicului faptul că activitatea instituției se va desfășura, începând cu data de 16.06.2021, la noul sediu din B-dul Drumul Taberei nr. 7F, sector 6, București.

Mai mult

Precizări privind aplicația "InfoCazare"


 07.04.2021
În scopul accesului și utilizării spațiilor căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale, pensionarii militari pot face rezervări online și solicita cazare prin intermediul platformei „InfoCazare”.

Mai mult

PRECIZĂRI PRIVIND PENSIILE MILITARE DE STAT ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE


 02.10.2020
Potrivit prevederilor art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, astfel cum au fost modificate prin art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, începând cu data de 1 septembrie 2020, valoarea punctului de pensie este 1.442 lei.

Mai mult

ANUNȚ REFERITOR LA PLATA AJUTORULUI DE DECES


 02.10.2020
Vă aducem la cunoștință faptul că documentele necesare pentru acordarea ajutorului de deces pot fi transmise prin intermediul Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. sau depuse personal prin prezentarea la sediul instituţiei noastre din Mun. Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 7 - 9, Sector 6, având în vedere faptul că prevederile art. XIX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 și-au încetat aplicabilitatea.

Mai mult
Top