CASA DE PENSII SECTORIALĂ Ministerul Apărării Naționale

Tel Verde: 0800.808.880

PRECIZĂRI PRIVIND PENSIILE MILITARE DE STAT ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

  • Potrivit prevederilor art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, astfel cum au fost modificate prin art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, începând cu data de 1 septembrie 2020, valoarea punctului de pensie este 1.442 lei.
  • Având în vedere faptul că actul normativ menţionat anterior face referire exclusiv la beneficiarii sistemului public de pensii, facem precizarea că prevederile art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernuului nr. 135/2020, nu sunt aplicabile și pensiilor militare de stat, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Metodologia de calcul a pensiilor militare stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, este diferită de cea a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii, în sensul că aceasta se bazează pe media soldelor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate la alegerea beneficiarului, precum şi pe vechimea cumulată şi nu pe punctajul mediu anual şi valoarea punctului de pensie.
  • Totodată, precizăm că, începând cu data de 01.09.2020, Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale a pus în aplicare prevederile art. 41 din actul normativ menționat anterior (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020), în sensul creșterii indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, de la 704 lei la 800 lei, procedând, de asemenea, și la majorarea indemnizației de însoțitor a pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate, prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în cuantum de 80% din valoarea punctului de pensie, de la 1.012 lei la 1.154 lei
Top