CASA DE PENSII SECTORIALĂ Ministerul Apărării Naționale

Tel Verde: 0800.808.880

Plata indemnizației de gratitudine cuvenită invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

         La data de 09.06.2021 au intrat în vigoare prevederile O.u.G. nr. 47 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război.
         Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale va proceda, începând cu această lună, la plata drepturilor pentru invalizii, veteraniii şi văduvele de război, cărora li se acordă indemnizația de gratitudine în cuantum lunar neimpozabil de 50% din valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata, respectiv 2.690 lei net.
Top