CASA DE PENSII SECTORIALĂ

     Colonel Marian-Claudiu PILICĂ
     
Director adjunct management pensii al Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale


     Date personale:
     Data nașterii: 03 august 1971
     Locul nașterii: Târgoviște
     Naționalitate: român
          

Educație și formare:

 • 2014 – Atestat al cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, Școala de Finanțe Publice și Vamă;
 • 2013 – Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în conducere economic - financiară, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”;
 • 2008  –  Auditor financiar;
 • 2007  –  Expert contabil;
 • 2001  –  Curs postuniversitar de audit financiar , Academia de Studii Economice București;
 • 1998  –  Facultatea de contabilitate și informatică de gestiune, Universitatea Petrol și Gaze Ploiești;
 • 1997  – Curs de specializare pentru ofițeri de intendență pe probleme de economie de piață, Centrul de instrucție Chitila;
 • 1993  – Institutul Militar de Intendență și Finanțe „Gheorghe Lazăr” Sibiu, arma logistică.

Experiență profesională:

 • Din 01.03.2020: Director adjunct al Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale;
 • 2013 - 2020: Șef birou, șef secție, șef serviciu la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale;
 • 2012 - 2013: Director financiar contabil la Unitatea militară 02412 București;
 • 2011 - 2012: Contabil șef  la Unitatea militară 02592 București;
 • 2009 - 2011: Contabil șef  la Unitatea militară 02532 București;
 • 2001 - 2009: Auditor – la Unitatea militară 02231 București;
 • 1999 - 2001:  Contabil șef  la Unitatea militară 01808 Ploiești;
 • 1997 - 1999: Locțiitor pentru logistică Unitatea militară 02199 Adâncata;
 • 1993 - 1996: Șef compartiment aprovizionare cu alimente la Unitatea militară 01808 Ploiești.

Distincții și decorații:

 • Semnul Onorific ”În serviciul patriei” pentru 15 ani de activitate;
 • Semnul Onorific ”În serviciul patriei” pentru 20 ani de activitate;
 • Semnul Onorific ”În serviciul patriei” pentru 25 ani de activitate;
 • Emblema de Onoare a Pensiilor militare.

 Limbi străine cunoscute:

 • Limba franceză;
 • Limba rusă.